Privacy statement

Uw privacy

Waarom vragen wij om uw gegevens?

ERGO Insurance N.V. en ERGO Partners zijn onderdelen van de ERGO Insurance groep. Binnen deze groep zijn ERGO Insurance N.V. en ERGO Partners N.V. de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens. We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de ERGO groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer?

We gebruiken uw gegevens daarnaast:

  • om ons bestand van relaties te beheren en te vergroten;
  • om fraude te voorkomen en te bestrijden;
  • om statistisch onderzoek te doen;
  • om te voldoen aan de wet.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals bijvoorbeeld:

  • de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?

Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Stuur dan een brief naar: ERGO Partners, Postbus 75150, 1070 AD Amsterdam.

Inzage in uw gegevens

Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Uw gegevens houden wij daarom graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben, juist zijn? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld een (geldig) rijbewijs of paspoort. U krijgt dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens op? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan:
Postadres:
ERGO Partners
Postbus 75 150
1070 AD Amsterdam
Of neem contact met ons op via info@ergo-insurance.nl

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens verwerken we met extra zorg. Dat zijn medische en strafrechtelijke gegevens. Hiervoor gelden bijzondere regels.
Hebben wij uw medische gegevens nodig?

  • Dan is onze medisch adviseur verantwoordelijk om deze gegevens goed te verwerken.
  • Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur.
  • Deze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.

Hebt u een strafblad?

Vraagt u een verzekering of dienst aan waarvoor wij het risico moeten beoordelen? Dan kunnen wij vragen of u een strafblad hebt. Als dit langer dan acht jaar geleden was, hoeft u dit niet aan ons te melden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens moeten kunnen gebruiken voor uw verzekering, kunnen bij uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze site veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze systemen en programma’s hebben we daarom goed beveiligd.
Voorts bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en te voldoen aan de wet.

Wijzigingen

We kunnen de tekst van dit privacystatement aanpassen. Bijvoorbeeld als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak. Wij raden u daarom aan af en toe eens deze tekst te lezen als u onze website bezoekt (versie 2014).

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over de manier waarop wij en de ERGO Insurance groep omgaan met uw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar info@ergo-insurance.nl. Of stuur een brief aan:
ERGO Partners
Postbus 75 150
1070 AD Amsterdam

De ERGO-website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Niet meer tonen