Frequently asked questions

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt uw adreswijziging e-mailen naar helpdesk@ergo-insurance.nl

Ik wil de begunstiging van mijn polis aanpassen. Hoe doe ik dat?

Voor het wijzigen van uw begunstiging kunt u het formulier gebruiken, dat bij uw polis is geleverd. U kunt dit invullen en verzenden naar:

ERGO
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

Heeft u geen formulier voor het wijzigen van uw begunstiging? Klik hier om het formulier te downloaden.

Ik wil mijn premie aanpassen. Is dit mogelijk?

Dit is geen probleem. Indien u uw premie wenst te verlagen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. De minimale premie van onze verzekeringen is € 35,00 per maand. Ons adres is:

ERGO
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

Voor het verhogen van uw contract verwijzen wij u graag naar uw tussenpersoon. Hij of zij zal dan samen met u de formulieren invullen die noodzakelijk zijn. Heeft u geen tussenpersoon of kunt u uw tussenpersoon niet bereiken, neem dan contact op met de helpdesk van ERGO op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266.

Zijn de kapitalen in het Zekerheidsplan(T50) echt gegarandeerd?

Ja, het zekerheidsplan is een zogenaamd garantieproduct. De uitkering bij overlijden en einddatum zijn volledig gegarandeerd. De contractueel vastgelegde bedragen kunnen alleen maar meer worden, doordat u ook meedeelt in de winst.

Is mijn verzekering een lijfrentepolis?

Nee, de kapitaalverzekeringen die wij aanbieden hebben geen lijfrenteclausule. U kunt dan ook de premies van onze kapitaalverzekeringen niet opvoeren als aftrekbaar in uw belastingaangifte. Uw verzekering valt in Box 3 (m.u.v. Kapitaalverzekering Eigen Woning) van uw belastingaangifte.

Ik ben mijn polis kwijt! Hoe vraag ik een duplicaat van mijn polis aan?

U kunt een duplicaat van uw polis aanvragen door een mail te sturen naar helpdesk@ergo-insurance.nl

Hoe kan ik het bankrekeningnummer voor automatisch incasso wijzigen?

U dient uw nieuwe rekeningnummer aan ons door te geven via een nieuw machtigingsformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

ERGO
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

Er wordt van mijn rekening afgeschreven met een Belgisch rekeningnummer. Klopt dit wel?

Ja, ERGO maakt sinds de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) gebruik van een Belgisch rekeningnummer. De verzekeraar is gevestigd in België en heeft ervoor gekozen om alle betalingen binnen de Benelux via één rekening te laten verlopen.
Met het volgende rekeningnummer zullen wij de premie van uw rekening afschrijven:
IBAN ING: BE24 3101 1430 0038
BIC: BBRUBEBB

Wat is de incassant ID van ERGO?

De incassant ID van ERGO Insurance nv is BE68 ZZZ 0414 875 829

Kan ik mijn premie ook via automatisch incasso betalen?

Ja, dit is geen probleem. Om dit te bewerkstelligen kunt u een machtigingsformulier invullen en opsturen naar:

ERGO
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam.

Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden.

Er is ten onrechte premie van mijn bankrekening afgeschreven, kan ik dit terug krijgen?

Indien blijkt dat ERGO onterecht premie van uw rekening heeft afgeschreven, kunt u binnen acht weken na de afschrijving het bedrag door uw bank terug laten boeken. Dit wordt ook wel storneren genoemd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw bank.

Ik betaal op dit moment via automatisch incasso. Kan ik ook via een Europese overschrijving betalen?

Geen probleem. U kunt ons een e-mail sturen waarin u verzoekt de machtiging in te trekken. Automatisch zal hierna de premiebetaling via Europese overschrijving verlopen.

Op welk rekeningnummer kan ik mijn premie storten?

U kunt de premie onder vermelding van het polisnummer storten op:
IBAN ING: BE24 3101 1430 0038
BIC: BBRUBEBB
Dit rekeningnummer is een Belgisch rekeningnummer, bij sommige banken dient u aan te geven dat dit een buitenlandse betaling betreft. Uw bank mag hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

Ik ben het overzicht kwijt dat ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. Is het mogelijk om hier een kopie van te ontvangen?

Dit is geen probleem. U kunt een kopie van dit overzicht aanvragen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar helpdesk@ergo-insurance.nl

Kan ik een voorschot nemen op mijn polis?

Ja, dit is onder voorwaarden mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon of onze helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266.

Ik kan mijn agent niet meer bereiken. Wie kan mij helpen?

U kunt een bericht sturen naar helpdesk@ergo-insurance.nl en wij zorgen ervoor dat u verder wordt geholpen.

Mijn contract loopt af. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te ondernemen. Zes weken vóór de eindvervaldag van uw contract ontvangt u automatisch bericht en zal uw agent contact met u opnemen.

Er is een achterstand ontstaan in de premiebetaling, hoe los ik dit op?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Het beste kunt u de achterstand inlossen door extra betalingen te verrichten. Indien u dit wenst verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij samen met u hierover afspraken kunnen maken.
Is het niet mogelijk voor u om de premiebetaling in te lossen, neem dan ook contact met ons op. Dan zullen wij samen met u naar een oplossing zoeken. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266.

Kan ik de premie van mijn kapitaalverzekering tijdelijk stopzetten (premievrijstelling)?

Het stopzetten van de premiebetaling is in sommige gevallen toegestaan. U kunt na het stopzetten van de premiebetaling (ook wel premievrijstelling genoemd) binnen 3 jaar de premiebetaling hervatten. Een verzoek tot stopzetting van de premiebetaling dient u schriftelijk aan de maatschappij te sturen.
Let op! Sommige verzekeringen zijn financieel complexe producten. Wij adviseren u voor meer informatie over de gevolgen van het stopzetten van de premiebetaling contact op te nemen met uw tussenpersoon of onze helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266.

Kan ik mijn verzekering afkopen?

Het afkopen van uw contract is in sommige gevallen toegestaan. Een afkoopverzoek dient u schriftelijk aan de maatschappij te sturen.
Let op! Sommige verzekeringen zijn financieel complexe producten. Wij adviseren u voor meer informatie over de gevolgen van opzegging van uw verzekering contact op te nemen met uw tussenpersoon of onze helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266.

Kan ik de looptijd van mijn contract aanpassen?

U kunt de looptijd van uw contract aanpassen, tenzij dit in de bijzondere voorwaarden wordt uitgesloten. Een aanpassing van de looptijd kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken. Voor sommige producten gelden wel speciale voorwaarden voor het aanpassen. Zo geldt voor de meeste contracten een minimale looptijd van 10 jaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon of onze helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266.
Let op! Sommige verzekeringen zijn financieel complexe producten. Wij adviseren u voor meer informatie over de gevolgen van opzegging van uw verzekering contact op te nemen met uw tussenpersoon of onze helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266.

Ik betaal mijn premie per jaar, is het mogelijk om dit per maand te doen?

U kunt de betaalfrequentie aanpassen, tenzij dit in de bijzondere voorwaarden wordt uitgesloten. Een wijziging van de betaalfrequentie kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken. Naast een jaarpremie of premie per maand is het ook mogelijk om uw premie per kwartaal of per halfjaar te voldoen. De betaalfrequentie kan invloed hebben op de verzekerde kapitalen in uw polis. Dit komt door de incassokosten die per periode verschillen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon of onze helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266.

Kan ik mijn verzekering gebruiken voor de aflossing voor mijn hypotheek?

Onze kapitaalverzekeringen kunnen over het algemeen verpand worden aan een hypothecaire geldlening. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw tussenpersoon of onze helpdesk op het gratis telefoonnummer 0800 4 266 266 of met uw hypotheekverstrekker.

Wat is het postadres van ERGO?

U kunt alle correspondentie voor ERGO sturen naar:

ERGO
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

Ik ben van beroep veranderd, hoe kan ik dit doorgeven?

U kunt een bericht sturen met een omschrijving van uw beroep naar helpdesk@ergo-insurance.nl. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk in uw contract aanpassen.

Ik ben arbeidsongeschikt geworden, heb ik dan recht op premierestitutie?

De dekking voor premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid is een aanvullende dekking op uw levensverzekering. Dit kunt u terugvinden in de bijzondere voorwaarden (polis) van uw verzekering. Deze dekking heet BVRI (Bijkomende Verzekering Risico Invaliditeit) .
Indien deze dekking in uw verzekering is opgenomen en u bent langer dan drie maanden arbeidsongeschikt, dan kunt u wellicht gebruik maken van deze dekking.
Om melding te doen van uw arbeidsongeschiktheid kunt u gebruik maken van het formulier “Melding van arbeidsongeschiktheid”. Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door uw behandelend arts.
Klik hier om het formulier te downloaden.

Wat houdt premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid in?

Indien u arbeidsongeschikt bent en recht heeft op premierestitutie vanuit de aanvullende dekking BVRI (Bijkomende Verzekering Risico Invaliditeit), worden de premies die u periodiek betaald heeft (minimaal per 3 maanden) aan u terugbetaald. Dit is een terugbetalingsregeling. De premiebetaling dient u voort te zetten.

De ERGO-website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Niet meer tonen